ISDE: Isolatiemaatregelen woningeigenaren (2023)

Bent u eigenaar van een koopwoning? En is dit uw hoofdverblijf? Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunt u subsidie aanvragen om uw woning te isoleren. Op deze pagina leest u meer over de 5 typen isolatiemaatregelen.

Voorkom teleurstellingen

 • Gaat u uw woonoppervlakte vergroten? U kunt géén subsidie aanvragen voor de isolatie hiervan. Zoals een aanbouw, nieuwe verdieping of nieuwe dakkapel. U krijgt alleen subsidie voor de huidige oppervlakte van uw woning, dus de afmeting vóór aan-of verbouw. U kunt dus ook geen ISDE aanvragen voor het isoleren van uw garage of schuur die u bij uw woning wilt betrekken.
 • Isolatiemaatregelen moeten geïnstalleerd worden in een woning met een bouwjaar voor 2019. Tenzij u kunt aantonen dat de omgevingsvergunning van het bouwwerk voor 1 juli 2018 is aangevraagd.
 • De uitvoering moet u laten doendoor een bouwinstallatiebedrijf. U krijgt geen subsidie als u de uitvoering zelf doet.

Eén of meerdere isolatiemaatregelen

In 2023 kunt u ook subsidie aanvragen voor één isolatiemaatregel. Deze isolatiemaatregel mag al vanaf 2 april 2022 zijn aangebracht. Bent u van plan één of meerdere isolatiemaatregel(en) op een ander moment te nemen? Of wilt u een isolatiemaatregel combineren met een warmtepomp, zonneboiler, of aansluiting op een warmtenet? Laat die maatregel(en) dan binnen 24 maanden uitvoeren na het uitvoeren van de eerste maatregel. U mist anders een verdubbeling van het subsidiebedrag op de genomen isolatiemaatregel(en).

5 typen isolatiemaatregelen

Met de ISDE vraagt u subsidie aan voor 5 typen isolatiemaatregelen. U vindt hieronder de voorwaarde per type.

 • Spouwmuurisolatie
 • Gevelisolatie
 • Bodem- of vloerisolatie
 • Dakisolatie of zolder- of vlieringvloerisolatie
 • Glasisolatie

Spouwmuurisolatie

Voorwaarden spouwmuurisolatie

 • Bij spouwmuren bestaat er een paar centimeter ruimte tussen 2 muren. De meeste woningen die na 1920 zijn gebouwd, hebben een spouwmuur.
 • U moet minimaal 10 m2 spouwmuur hebben laten isoleren.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 1,1 [m2 K/w].
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor spouwmuurisolatie. Als u hiervoor al eerder subsidie hebt gekregen dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

Gevelisolatie

Voorwaarden gevelisolatie

 • U kunt kiezen voor gevelisolatie door voorzetwand aan de binnenzijde van de buitengevel aan te brengen of door isolatie aan de buitenzijde van de buitengevel aan te brengen.
 • U moet minimaal 10 m2 gevel hebben laten isoleren.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • Het isoleren van binnenmuren en scheidingswanden komt niet in aanmerking voor subsidie.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor gevelisolatie. Als u hiervoor al eerder subsidie hebt gekregen dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

Bodem- of vloerisolatie

Let op: u moet in uw subsidieaanvraag kiezen tussen bodemisolatie of vloerisolatie. U krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.

Voorwaarden bodemisolatie

 • U heeft geïsoleerd door een laag isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte aan te brengen.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2K/w].
 • U moet minimaal 20 m2 van de bestaande bodem isoleren.
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor vloerisolatie of bodemisolatie. Als u al eerder subsidie hebt gekregen voor vloerisolatie of bodemisolatie dan kunt u hiervoor geen tweedekeer subsidie krijgen.
 • Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Voorwaarden vloerisolatie

 • U heeft geïsoleerd door een laag isolatiemateriaal tegen de onderkant of aan de bovenkant van een bestaande vloer aan te brengen.
 • U moet minimaal 20 m2 van de bestaande vloer isoleren.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor vloerisolatie. Als u al eerder subsidie hebt gekregen voor vloerisolatie of bodemisolatie dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.
 • Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Dakisolatie of zolder- of vlieringvloerisolatie

Let op: u moet in uw subsidieaanvraag kiezen tussen dakisolatie of zolder/vlieringvloerisolatie.U krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.

Voorwaarden dakisolatie

 • Bij dakisolatie kiest u het isoleren van het bestaande dak
 • U moet minimaal 20 m2 van het bestaande dak isoleren
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w]
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor dakisolatie. Als u bijvoorbeeld al eerder subsidie hebt gekregen voor dakisolatie of zolder- vlieringvloerisolatie dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

Voorwaarden zolder- of vlieringvloerisolatie

 • De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit betekent dat er geen voorzieningen aanwezig mogen zijn waarmee u de zolder verwarmt, ook al gebruikt u die voorzieningen (bijna) niet.
 • U moet minimaal 20 m2 van de bestaande zolder- vlieringvloer isoleren.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor dakisolatie. Als u bijvoorbeeld al eerder subsidie hebt gekregen voor dakisolatie of zolder- vlieringvloerisolatie dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

Glasisolatie

Voorwaarden triple glas

 • U geeft alleen het aantal m2 op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.
 • De isolatiewaarde (U-waarde) voor het Triple-glas is maximaal 0,7 W/m2K.
 • Bij de toepassing van Triple glas moet u verplicht ook de kozijnen vervangen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van maximaal 1,5 W/m2K.
 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet.
 • Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het Triple glas telt hierin mee. U mag maar één keer subsidie aanvragen voor glasisolatie. Als u bijvoorbeeld eerst subsidie hebt gekregen voor Triple glas voor de benedenetage en voorgevel van uw woning en later subsidie aanvraagt voor HR++ glas voor de bovenetage en achtergevel, dan wijzen we de laatste aanvraag af. U kunt dan beter voor alle glasmaatregelen die u binnen 24 maanden neemt subsidie aanvragen in één aanvraag. De aanvraag moet u dan wel binnen 24 maanden na installatie van de eerste glasmaatregel indienen.
 • Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief het Triple glas, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

Voorwaarden HR++ glas

 • U geeft alleen het aantal m2 op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.
 • De isolatiewaarde van het HR++ glas (U-waarde) is maximaal 1,2 W/m2K nodig.
 • U mag maar één keer subsidie aanvragen voor glasisolatie. Als u bijvoorbeeld eerst subsidie hebt gekregen voor HR++ glas voor de benedenetage en voorgevel van uw woning en later subsidie aanvraagt voor HR++ glas voor de bovenetage en achtergevel, dan wordt de laatste aanvraag afgewezen.
 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet
 • Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het HR++ glas telt hierin mee.
 • Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief het HR++ glas, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

Voorwaarden isolerend paneel in kozijn

 • U krijgt alleen subsidie voor een isolerend paneel in een kozijn als u ook HR++-glas of Triple glas heeft laten aanbrengen.
 • U kunt bij HR++ glas en Triple glas een isolerend paneel toepassen met een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1.2 W/m2K of met een hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m2K.
 • Past u een isolerend paneel in een kozijn toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m2K dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen. U krijgt dan het hogere subsidiebedrag voor Triple glas.
 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet. Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het isolerende paneel telt hierin mee.
 • Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief het paneel, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

Voorwaarden isolerende deur

 • U krijgt alleen subsidie voor een isolerende deur als u ook HR++-glas of Triple glas heeft laten aanbrengen.
 • U kunt bij HR++ glas en Triple glas een isolerende deur toepassen met een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1.5 W/m2K of met een hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m2K.
 • Past u een isolerende deur toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m2K dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen. U krijgt dan het hogere susidiebedrag voor het Triple glas.
 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in ons aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet. Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van de isolerende deur telt hierin mee.
 • Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief de deur, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

Meetmethode isolerend glas

Om subsidie aan te vragen heeft u de oppervlakte van het glas nodig in vierkante meters. Er zijn 2 meetmethoden. In onderstaande download leest u welke voor u van toepassing is en hoe u meet.

 • ISDE Meetmethoden voor isolerend glas januari 2023PDF document | 140.71 KB

Meldcodelijsten

Controleer voordat u de maatregel aanschaft, of deze op de meldcodelijst staat. De meldcodelijsten voor isolatiemaatregelen vindt u hieronder. Hierop staan de merk- en productnamen van diverse typen isolatiematerialen die veel toegepast worden. Om subsidie te krijgen, moet het isolatiemateriaal een minimale dikte hebben. Alleen dan bereikt u de gewenste energiebesparing. En zo voldoet u aan de minimale isolatiewaarde (Rr-waarde). Deze minimale dikte vindt u terug op de meldcodelijst. Bespreek dit ook met uw uitvoerder.

 • ISDE - Meldcodelijst Hoogrendementsglas 22 februari 2023PDF document | 315.93 KB
 • ISDE - Meldcodelijst Isolatie 22 februari 2023PDF document | 605.6 KB

Subsidiebedragen per m2

In de tabel hieronder vindt u de ISDE subsidiebedragen perm2voor isolatiemaatregelen, als u één maatregel neemt. U vindt deze informatie ook in onderstaande download.

Let op: deze subsidiebedragen verdubbelen als u een 2eof meer maatregel(en) neemt. Die 2e maatregel kan zijn: een isolatiemaatregel van een ander type, een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.

 • ISDE subsidiebedragen voor isolatiemaatregelenPDF document | 148.09 KB

Subsidiebedragen en isolatiewaardes

Soort isolatiemaatregel

Subsidiebedrag per m2 één maatregel
voor maatregelen uitgevoerd
tussen 2-4-2022 en 1-1-2023
Subsidiebedrag per m2 bij één maatregel
voor maatregelen uitgevoerd
vanaf 1-1-2023

Minimaal
vereiste m2

Maximaal m2
waarvoor u
subsidie krijgt
Minimale
Rd-waarde
(m2K/w)

Maximale
U-waarde
(W/m2K)

Gevelisolatie€ 19,00€ 19,00101703,5
Spouwmuurisolatie€ 4,00€ 4,00101701,1

Dakisolatie*1

€ 15,00€ 15,00202003,5
Zolder-/vlieringvloerisolatie *1€ 4,00€ 4,00201303,5
Vloerisolatie *2€ 5,50€ 5,50201303,5
Bodemisolatie *2€ 3,00€ 3,00201303,5
HR++ glas€ 26,50€ 23,00

8 *4

45 *4

≤ 1,2
Triple glas€ 75,00€ 65,508 *445 *4≤ 0,7

Nieuwe isolerende panelen
in kozijnenmet een
isolatiewaarde ≤ 1,2 en >0,7 *3

€ 11,50€ 10,008 *545 *5≤ 1,2 en > 0,7

Nieuwe isolerende panelen
in kozijnenmet een
isolatiewaarde ≤ 0,7 *3

€ 57,50€ 45,00

8 *5

45 *5

≤ 0,7

Nieuwe isolerende deuren
met een
isolatiewaarde ≤ 1,5 en > 1,0*3

€ 26,50€ 23,00

8 *6

45 *6

≤ 1,5 en > 1,0

Nieuwe isolerende deuren
met een
isolatiewaarde ≤ 1,0 *3

€ 75,00€ 65,50

8 *6

45 *6

≤ 1,0

*1 Kies in uw subsidieaanvraag tussen dakisolatie of zolder/vlieringisolatie: u krijgt maar voor één van deze beide maatregelen subsidie.

*2Kies in uw subsidieaanvraag tussen vloerisolatie of bodemisolatie: u krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.

*3 Alleen mogelijk samen met HR++ glas of Triple glas.

*4 In combi met isolerende panelen in kozijnen en/of isolerende deuren.

*5 In combi met glas of isolerende deuren.

*6 In combi met glas of isolerende panelen in kozijnen.

Aanvragen

Wilt u goed voorbereid zijn op het indienen van uw subsidieaanvraag? Bekijk dan eerst het stappenplan.

 • Stappenplan

Om uw aanvraag te starten logt u in met deDigiD-app óf DigiD met sms-controle.Als u bent ingelogd, vindt u het aanvraagformulier onder 'Nieuwe aanvraag'. Later uw aanvraag bewerken of afronden? Dat kan via 'Mijn aanvragen'.

Bent u in 2022 gestart met een subsidieaanvraag voor de ISDE? Het ISDE-formulier van 2022 is gesloten en staat niet meer online. U kunt dit formulier dus niet meer inzien of gebruiken. Vanaf 24 januari 2023 kunt u een nieuwe aanvraag indienen met het nieuwe formulier.

Over isolatiemaatregelen

We kunnen ons voorstellen dat u zich eerst nog wilt oriënteren op de keuze voor de isolatiemaatregelen. U leest daarover meer op Milieu Centraal - Isolatiemaatregelen.

Meer informatie

Vragen over ISDE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Zie ook

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated: 11/21/2023

Views: 5753

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.